Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?

Minder afhankelijk worden van dierlijke mest

Johannes Scholberg, Sjef Staps. 2010. Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst?: Minder afhankelijk worden van dierlijke mest. Ekoland. van Westering, Baarn. 3-2010.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.29 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Aanscherping van fosfaatnormen en strengere normen voor gebruik van bio-mest vormen een uitdaging voor de bedrijfsvoering. Biodynamisch akkerbouwer Joost van Strien speelt hierop in, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Centraal staat dan het sluiten van kringlopen, door gebruik van vlinderbloemige maaimeststoffen.

Trefwoorden in Nederlands: vlinderbloemige maaimeststoffen