Stikstof en organische stof; dynamiek in biologische teelten

Chris J. Koopmans, Ellen Heeres. 2002. Stikstof en organische stof; dynamiek in biologische teelten. LB08. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 78
Type: Rapport
Download (pdf, 15.31 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport analyseert de stikstofdynamiek en organische stof mineralisatie op een aantal praktijkbedrijven en onderzoeksbedrijven. Hierbij is het stikstofmodel NDICEA als een hulpmiddel ingezet. Op al deze bedrijven wordt gestreefd naar verbeteringen van de bedrijfsvoering, onder andere op het gebied van bodem en milieu. Management van de bemesting, bodembewerking en vruchtopvolging spelen daarbij een belangrijke rol. Om met betrekking tot deze onderwerpen keuzes in de bedrijfsvoering te kunnen onderbouwen is van deze bedrijven een analyse uitgevoerd. Deze analyse helpt andere resultaten beter te interpreteren en zal helderheid kunnen brengen in de problematiek van bodem en bemesting in de biologische teelt.

Trefwoorden in Nederlands: stikstofdynamiek , organische stop mineralisatie, bodem, bemesting, bodembewerking, vriuchtopvolging