Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij

Proeven met rassen, zaaidichtheid en bemesting in Nederland en Vlaanderen

Joachim G.C. Deru, Stijn van de Goor, Nick J.M. van Eekeren, Alex de Vliegher, Joke Pannecoucque, Johan van Waes. 2018. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij: Proeven met rassen, zaaidichtheid en bemesting in Nederland en Vlaanderen. 2018 – 010 LbD. Louis Bolk Instituut i.s.m. ILVO, Bunnik.
Pagina's / pages: 19
Type: Rapport
Download (pdf, 0.81 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sorghum is een gewas dat qua groeiwijze en teelt lijkt op maïs. Sorghum als derde gewas op een melkveebedrijf kan de rotatie met maïs verruimen en nadelen van continuteelt maïs zoals opbouw van bodemgebonden ziekten, resistentie bij onkruiden en bodemverdichting mogelijk voorkomen. In dit onderzoek worden de perspectieven van sorghum in vergelijking met maïs voor Nederland en Vlaanderen in beeld gebracht. In 2017 zijn rassen/lijnen vergeleken en effecten van zaaidichtheid en bemesting onderzocht op productie en voederwaarde.

Trefwoorden in Nederlands: Sorghum, mais, melkveebedrijf, combinatie, bodemgebonden ziektes, continuteelt, gewasrotatie