Samenvatting Proeftuin Integrative Medicine

Miek C. Jong, Lucy P.L. van de Vijver. 2015. Samenvatting Proeftuin Integrative Medicine. 2015‐044 VG.
Aantal pagina's: 7
Soort document: Overig
Download (pdf, 0.27 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Reguliere zorg en Complementaire en Alternatieve behandelingen (CAM) worden door patiënten vaak gecombineerd gebruikt, zonder dat dit met de huisarts besproken wordt. Dit is een onwenselijke situatie, omdat CAM‐behandelingen effecten (zowel voor‐ als nadelig) kunnen hebben op de reguliere behandeling. Daarom is het van belang dat de patiënt met vragen en ervaringen rond het gebruik van CAM terecht kan bij de huisarts. Aan het Louis Bolk Instituut is daarom de vraag gesteld hoe de integratie van CAM binnen de eerstelijnsgezondheidszorg ingevuld zou kunnen worden om aan de wens van patiënten tegemoet te komen. Het project Proeftuin Integrative Medicine heeft als hoofddoel om vanuit het perspectief van patiënten een bijdrage te leveren aan een duurzame eerstelijns gezondheidszorg, waar complementaire behandelwijzen een geïntegreerd onderdeel van uitmaken. Uit dit project blijkt dat een integrale zorgaanpak, waarin ruimte is voor het bespreken en volgen van complementaire behandelingen naast reguliere zorg, leidt tot een significante verbetering van het lichamelijk functioneren bij patiënten met chronische gewrichtsklachten.

Trefwoorden in Nederlands: integrative medicine, complementaire behandelwijzen, chronische gewrichtsklachten, CAM, reguliere zorg, complementaire zorg, acupunctuur, osteopathie
Tweede taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Patients often combine regular care and Complementary and Alternative Medicine (CAM) without consulting with their general practitioner (GP). This is an undesirable situation, since CAM therapies may (positively or negatively) interact with regular treatments. Hence, it is important that patients can discuss their questions on and use of CAM with their GP. The Louis Bolk Institute has been commissioned to investigate the integration of CAM within primary health care in order to better meet patients' needs. The main objective of this project ('Integrative Medicine in Practice') is to contribute, from a patients' perspective, to sustainable primary health care based on an integrative care approach. Results show that this approach –which allows discussing CAM options and using CAM in combination with regular care– leads to significant improvements in the physical well-being of patients with chronic joint problems.

"

 

Keywords in English: integrative medicine, complementary medicine, chronic joint problems, CAM, regular care, complementary care, acupuncture, osteopathy