Resilience to a changing climate: carbon stocks in two organic farming systems in Africa

Chris J. Koopmans, Merijn M. Bos, Boki Luske. 2011. Resilience to a changing climate: carbon stocks in two organic farming systems in Africa. Organic is Life - Knowledge for Tomorrow: Third Scientific Conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR). , Namyangju, Korea. 28 September - 1 October 2011. 2
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.09 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Our changing climate poses challenges to sustainable agriculture. Here we present two case studies on climate change mitigation of agricultural systems. In Egypt, desert soils were reclaimed for arable land through a combined approach of irrigation and compost application. The use of organic fertilizers is inherent to organic agriculture and builds upon soil quality with high water-holding capacity. In Congo, cocoa farmers adopted agro forestry practices promoted by organic premiums, which included shade management. Shade management is a tool for biodiversity conservation and contributes to higher resilience through less soil erosion and better soil fertility. In Egypt, the use of compost lead to a total carbon sequestration of almost 30 t C/ha in the course of 30 years of land use. In Congo, shade management increased the amount of stored carbon from 17 t C/ha in poorly shaded plantations to over 60 t C/ha in more densely shaded plantations. These studies illustrate the multifunctionality of sustainable agricultural practices and underline the benefits of organic principles, in particular for regions that are vulnerable to the adverse effects of climate change.

Keywords in English: Climate change mitigation, adaptation, biodiversity, ecosystem services
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ons veranderende klimaat brengt uitdagingen voor duurzame landbouw. Twee case studies over de vermindering van klimaatverandering door agrarische systemen worden hier beschreven. In Egypte werden woestijnbodems ontgonnen voor bouwland door middel van een gecombineerde aanpak van irrigatie en compost. Het gebruik van organische meststoffen is inherent aan de biologische landbouw en bouwt voort op de bodemkwaliteit met een hoge water-holding capaciteit. In Congo integreerden cacaoboeren landbouw met bosbouw, mede dankzij door premies voor biologisch werken.  Een onderdeel hiervan was die schaduwbeheer. Schaduwbeheer is een instrument voor behoud van biodiversiteit en draagt ​​bij aan een hogere weerbaarheid door minder bodemerosie en een betere vruchtbaarheid van de bodem. In Egypte leidde het gebruik van compost tot een totale opslag van koolstof van bijna 30 t C / ha in de loop van 30 jaar landgebruik. In Congo, steeg de hoeveelheid opgeslagen koolstof uit 17 t C / ha tot meer dan 60 ton C / ha vanwege schaduwbeheer. Deze studies illustreren de multifunctionaliteit van duurzame landbouwpraktijken en onderstrepen de voordelen van biologische principes, in het bijzonder voor de regio\'s die kwetsbaar zijn voor de nadelige gevolgen van de klimaatverandering.

Trefwoorden in Nederlands: aanpassing, biodiversiteit, ecosysteem diensten, klimaatsverandering vermindering