Rassenonderzoek zomerveldboon

Pilot FlevoVeldboon 2021-2022

Willemijn J.M. Cuijpers, Peter Keijzer. 2022. Rassenonderzoek zomerveldboon: Pilot FlevoVeldboon 2021-2022. 2022-040 LdP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 34
Type: Rapport
Download (pdf, 5.10 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Louis Bolk Instituut heeft twee jaar rassenonderzoek gedaan naar zomerveldbonen. De teelt van veldbonen is uitdagend: we hebben te maken met een droogtegevoelig gewas, dat daarnaast ook gevoelig is voor een aantal ziekten en plagen. Daarmee is vooral teelt zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen niet eenvoudig.

De grootste uitdaging is echter om een goede ketenontwikkeling te laten plaatsvinden, waarin ook de boeren met dit gewas een volwaardig saldo kunnen halen. In de vruchtwisseling heeft veldboon veel te bieden op het gebied van stikstofvastlegging en bodemverzorging, als rustgewas en is het in het landschap van betekenis als een lang bloeiend gewas dat aantrekkelijk is voor bestuivers. Die waardevolle eigenschappen verdienen ook een goede waardering vanuit de markt.

Door dit onderzoek willen we bijdragen aan een beter overzicht wat betreft raskeuze en raseigenschappen voor de telers, en het gesprek faciliteren tussen boeren en marktpartijen die op zoek zijn naar bepaalde kwaliteiten van veldbonen.

Trefwoorden in Nederlands: zomerveldboon, Vicia faba, rassen, opbrengst, eiwitgehalte, eiwitopbrengst, gewasbescherming, biologische teelt