Proefpolder Kringlooplandbouw

Verbeteren waterkwaliteit door landbouwmaatregelen ter reductie van nutriëntenbelasting in veenweidegebieden; Casestudie in polder Groot Wilnis-Vinkeveen

Debby van Rotterdam, Gerard Ros, Jeroen Pijlman, Frank P.M. Verhoeven, W. Honkoop, P.N.M. Schipper, R.F.A. Hendriks, Luuk van Gerven, Gé van den Eertwegh. 2021. Proefpolder Kringlooplandbouw: Verbeteren waterkwaliteit door landbouwmaatregelen ter reductie van nutriëntenbelasting in veenweidegebieden; Casestudie in polder Groot Wilnis-Vinkeveen. Projectteam Proefpolder Kringlooplandbouw.
Pagina's / pages: 56
Type: Rapport
Download (pdf, 3.71 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op basis van een casestudie in de Polder Groot Wilnis-Vinkeveen, is een aanpak ontwikkeld om gebiedsgericht duurzaamheidsopgaves aan te pakken op het vlak van waterkwaliteit. Door te focussen op een afgebakend gebied kunnen met een integrale aanpak en goede samenwerking tussen boeren en overige stakeholders daadwerkelijk stappen worden gezet. De algemeen toepasbare ‘polderaanpak’ omvat de volgende bouwstenen:

  1. met alle actoren samen invulling geven aan de gebiedsopgave, door eerst gezamenlijk inzicht in het gebied te verschaffen en van daaruit de doelen en werkwijze te formuleren;
  2. (indien nodig) een detailanalyse, om beter inzicht te krijgen in processen en om maatwerk maatregelen te onderbouwen;
  3. uitwerking van kansrijke maatregelen;
  4. gezamenlijk verkennen van en zo mogelijk invulling geven aan ‘waardering en beloning’, zodat de inspanningen beklijven.

De ‘polderaanpak’ is schaalbaar naar andere regio’s, of beter, naar andere grond- en oppervlaktewater-lichamen. De polderaanpak is ook vertaalbaar richting andere thema’s zoals klimaat of biodiversiteit.

Trefwoorden in Nederlands: veenweiden, waterkwaliteit, kringlooplandbouw, polder, aanpak, integraal, maatregelen