Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems

Sturen op de kwaliteit van landbouwbodems met kritische prestatie-indicatoren

J. W. Erisman, Chris J. Koopmans, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems: Sturen op de kwaliteit van landbouwbodems met kritische prestatie-indicatoren. Landschap. 37(4): 222-230.
Pagina's / pages: 9
Download (pdf, 0.30 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uitspraken over goede bodemkwaliteit zijn alleen relevant als die kwaliteit gekoppeld wordt aan de functies van en doelen voor de betreffende bodem. Helaas blijken doelen in de praktijk niet altijd verenigbaar met elkaar en is bodemkwaliteit moeilijk (kosteneffectief) te meten. Een systematiek gebaseerd op kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) kan uitkomst bieden. Het helpt om doelen te formuleren, deze integraal te monitoren en een duurzaam bodembeheer te stimuleren waardoor de bodemkwaliteit verbetert.

Trefwoorden in Nederlands: Bodem, bodemkwaliteit, landbouw, KPI's