Praktijknetwerken Nieuwsbrief juli 2013

Leen Janmaat. 2013. Praktijknetwerken Nieuwsbrief juli 2013. 2. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 1.23 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Binnen de biologische glastuinbouw lopen meerdere praktijknetwerken. De paprikatelers werken samen in het netwerk Biodiversiteit onder glas. Naast de zoektocht naar nieuwe bestrijders kijken we vooral hoe natuurlijke bestrijders worden ondersteund door extra bloemen rond en in de kas.
"Het praktijknetwerk Compostcomposities zoekt naar mogelijkheden om met compost een effectieve onderdrukking van wortelknob-belaaltjes te bewerkstelligen. In een lopend experiment kijken we naar de overleving van Pseudomonas fluorescens gedurende de compostering.
"In Wintergroenten gaan glastuinders op zoek naar verbreding van het assortiment in de winter en vroege voorjaar. Hierbij zoeken we direct naar afzetkansen in verschillende ketens.

"

In deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle activiteiten en resultaten.

Trefwoorden in Nederlands: Biologisch, glastuinbouw, paprika, compost, wintergroenten, biodiversiteit
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Netherlands has various growers' networks aimed at organic greenhouse crop production. In the network "Biodiversity in the greenhouse", sweet-pepper growers are looking for new biological control agents and investigating whether the activity of natural enemies can be increased by growing flowers inside and outside the greenhouse.

"

The network "Compost compositions" investigates whether compost could effectively increase soil disease suppression, particularly with regard to root knot nematodes. In a current experiment they are monitoring the survival of Pseudomonas fluorescens (a bacterial compost additive) during the composting process.

"

In the network "Winter vegetables", growers are looking for new vegetable crops that are suitable – both in terms of cultivation properties and marketing opportunities – to grow during winter and early spring.

"

This newsletter presents an overview of the current activities and results of these networks.

Keywords in English: organic, greenhouse horticulture, glasshouse horticulture, sweet pepper, compost winter vegetables, biodiversity