Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit

G Schlaman, Leen Janmaat. 2013. Pioniersgeest blijft: op het bedrijf van de Jonkmannen zorgen pompoenen voor continuïteit. Ekoland. 7/8. van Westering, Baarn. 7/8 2013. 33
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.82 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Fokke Jonkman is opgegroeid in de (biologische) landbouw, hij maakte eerst de omschakeling naar biologisch-dynamisch mee en daarna de verhuizing vanuit Andijk naar de Bronsweg in Lelystad. Dat betekende veel improviseren en uitproberen. Het pionieren zit nog steeds in zijn bloed, al doet Fokke het intussen wat rustiger aan. De percelen en de schuur zien er overzichtelijk en strak uit. In de tuin rondom het woonhuis overheersen ronde vormen, vele soorten fruitbomen en inheemse plantensoorten groeien hier weelderig door elkaar.

Trefwoorden in Nederlands: pompoenen - biologische landbouw - vollegrondsteelt - groenteteelt - vollegrondsgroenten - agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Fokke Jonkman grew up with (organic) agriculture. He converted to biodynamic farming, and later moved his farm from Andijk to Lelystad. This required a lot of improvisation and experimentation. These days, Fokke takes it a bit easier, but the pioneer spirit remains. His land and barns are well kept and organised. The garden surrounding the farmhouse has an organic design of curved lines, with luxuriant vegetation of fruit trees and indigenous plants and herbs.

Keywords in English: pumpkins - organic agriculture - outdoor production - vegetable production - field vegetables - farm management - arable farming