Pilotstudie naar de bevorderende factoren en Barrières voor beeldbellen bij thuiswonende en ouderen in aanleunwoningen

Olga Patijn MSc, Marie Christine Vierhout, Doortje Schroevers. 2021. Pilotstudie naar de bevorderende factoren en Barrières voor beeldbellen bij thuiswonende en ouderen in aanleunwoningen . Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 7
Download (pdf, 0.74 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sinds de corona-crisis zien zorgorganisaties dat er in de 1,5 meter samenleving nieuwe behoeftes ontstaan bij hun zorgcliënten. Veel zorgontvangers zijn momenteel in sociale isolatie komen te zitten, terwijl er juist een sterke behoefte is aan steun van familie en laagdrempelig contact met zorgverleners. Een eHealth-toepassing zoals beeldbellen zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. De zorgorganisaties Pennemes en het Mennistenerf concludeerden in de eerste lockdown in het voorjaar van 2020 dat er veel eenzaamheid was onder de bewoners van hun aanleunwoningen en in de wijk. In deze pilotstudie hebben wij gekeken naar de bevorderende factoren en barrières rondom het implementeren van beeldbellen bij ouderen ter vermindering van eenzaamheid.

Trefwoorden in Nederlands: corona-crisis, zorg, isolatie, lockdown, contact, beeldbellen, ouderen