Performance of commercial laying hen genotypes on free range and organic farms in Switzerland, France and The Netherlands

F. Leenstra, Veronika Maurer, Monique W.P. Bestman, F. van Sambeek, Esther Zeltner, B. Reuvekamp, F Galea, T. van Niekerk. 2012. Performance of commercial laying hen genotypes on free range and organic farms in Switzerland, France and The Netherlands. British Poultry Science. 3. 53
Pagina's / pages: 10
Download (pdf, 0.15 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

1. A total of 257 farmers with free ranging laying hens (organic and conventional) in Switzerland, France and The Netherlands with 273 flocks were interviewed to determine the relationships between the genotype of the hens, management conditions and performance.
"2. Almost 20 different genotypes (brands) were present on the farms. In France, all birds were brown feathered hens laying brown eggs. In Switzerland and The Netherlands, there were brown, white (white feathered hens laying white eggs) and silver (white feathered hens laying brown eggs) hens. In Switzerland, mixed flocks were also present.
"3. The overall effect of system (organic vs. conventional free range) on egg production and mortality was significant, with higher mortality and lower egg production among organic hens. In pair wise comparisons within country, the difference was highly significant in The Netherlands, and showed a non-significant tendency in the same direction in Switzerland and France.
"4. White hens tended to perform better than brown hens. Silver hens appeared to have a higher mortality and lower production per hen housed at 60 weeks of age.
"5. There were no significant relationships between production, mortality, feather condition and use of outside run or with flock size.
"6. There was more variation in mortality and egg production among farms with a small flock size than among farms with a large flock size.

Keywords in English: laying hens, breeding
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

1. In totaal 257 bedrijven met buitenuitloop leghennen (biologisch en gangbaar) uit Zwitserland, Frankrijk en Nederland, met 273 koppels werden geïnterviewd om de relaties tussen de genotype van de hennen, de management omstandigheden en de geschikheid/productie in kaart te brengen.
"2. Bijna 20 verschillende genotypen (kippenrassen, \'merken\') waren aanwezig op de bedrijven. In Frankrijk waren alle vogels bruingevederd en legden zij bruine eieren. In Zwitserland en Nederland waren er bruine, witte (wit gevederd, witte eieren) en zilveren (wit gevederd, bruine eieren) hennen. In Zwitserland waren er ook gemengde koppels.
"3. Het overall-effect van het systeem (biologisch versus gangbaar met buitenuitloop) op eierproductie en sterfte was significant,waarbij de biologische hennen eeen lagere productie en een hogere sterfte lieten zien.  Bij paarsgewijse vergelijking binnen een land, was dit verband in Nederland significant, en was er een niet0significante aanwijzing in Zwitserland en Frankrijk.
"4. Witte hennen bleken het beter te doen dan bruine hennen. Zilveren hennen bleken een hogere sterfte en een lagere productie per gehuisveste hen te hebben bij een leeftijd van 60 weken.
"5. Er waren geen significante relaties tussen productiviteit, sterfte, verenconditie en het gebruik van de buitenuitloop; ook niet met de grootte van het koppel.
"6. Er was een grotere variatie in mortaliteit en eierproductie tussen bedrijven met een kleiner koppel dan tussen bedrijven met een groter koppel.

Trefwoorden in Nederlands: leghennen, fokkerij