Performance of commercial laying hen genotypes on free range and organic farms in Switzerland, France and The Netherlands

Monique W.P. Bestman, F. Leenstra, Veronika Maurer, F. van Sambeek, Esther Zeltner, B. Reuvekamp, Ziviele Amsler-Kepalaite, Fabien Gaela, T. van Niekerk. 2012. Performance of commercial laying hen genotypes on free range and organic farms in Switzerland, France and The Netherlands. 2nd Organic Animal Husbandry Conference. , Hamburg/Trenthorst, Germany. Sep 12-14, 2012.
Pagina's / pages: 5
Download (pdf, 0.51 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Free range and organic systems provide different circumstances for laying hens than closed houses or cages, where most hens are selected in. An enquiry and farm visits were done in The Netherlands, Switzerland and France in order to find out what genotypes are being used and how they perform. There are differences between countries, systems (organic vs free range) and groups of breeds. There is not just one genotype suitable for organic and free range systems.

Keywords in English: animal health, animal welfare, organic laying hens, free range laying hens, genotype
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bij het fokken van leghennen wordt doorgaans geselecteerd op dieren voor gesloten huisvesting of kooihuisvesting, terwijl huisvesting met buitenuitloop (al dan niet biologisch)  een andere omgeving creëert. Enquêtes en bedrijfsbezoeken werden uitgevoerd in Nederland, Zwitserland en Frankrijk om te achterhalen welke genotypen worden gebruikt en hoe deze presteren. Er zijn verschillen tussen landen, tussen systemen (vrije uitloop versus biologisch) en tussen rasgroepen. Er is niet één ras dat geschikt is voor zowel biologische en uitloopsystemen.

Trefwoorden in Nederlands: diergezondheid, dierenwelzijn, biologische legkippen, vrije uitloop legkippen, genotype