Ontwikkeling van werkmethode en app voor Positieve Gezondheid in landelijk gebied

Sjef Staps, Renske Nijdam. 2022. Ontwikkeling van werkmethode en app voor Positieve Gezondheid in landelijk gebied. 2022-028 VG. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 47
Type: Rapport
Download (pdf, 2.53 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Louis Bolk Instituut en GGD Hart voor Brabant hebben het innovatieproject Positieve Gezondheid in landelijk gebied uitgevoerd.

De aanleiding van dit project was verhoogde spanningen tussen agrarische ondernemers en burgers op diverse plaatsen in Oost-Brabant lopen door geuroverlast van intensieve veehouderijen en daaraan gerelateerde (gevreesde) gezondheidsrisico's. Tot op heden wordt dit probleem met name benaderd vanuit normering en controles (op papier), terwijl de spanningen voor een belangrijk deel voortkomen uit gezondheidsbeleving.

Het projectdoel was het ontwikkelen van een werkmethode en een monitoringsapplicatie om gezondheidsbevordering te bewerkstelligen op buurtniveau in de landelijke omgeving. We gebruikten hierbij als basis een brede omgevingsscan met behulp van het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare milieu- en gezondheidsdata van de GGD.

Trefwoorden in Nederlands: positieve gezondheid, geuroverlast, gezondheidsbeleving, veehouderij, app, hinder, leefomgeving, milieu