Onderzoek biologische bedrijfssystemen OBS en Meterik 1996-1999

Onderzoek in het kader van het GBP bedrijfssystemenonderzoek

Jan G. Bokhorst, G.J.H.M. van der Burgt. 2002. Onderzoek biologische bedrijfssystemen OBS en Meterik 1996-1999: Onderzoek in het kader van het GBP bedrijfssystemenonderzoek. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 148
Type: Rapport
Download (pdf, 31.71 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bij de ontwikkeling van de biologische landbouw in Nederland speelt het bedrijfssystemenonderzoek op de locaties die onder verantwoordelijkheid van het PPO vallen een belangrijke rol. In de periode 1996 tot 1999 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan op de onder PPO-AGV vallende locaties voor de biologische landbouw te Nagele (OBS) en Meterik.
"Het doel van het onderzoek van het Louis Bolk instituut is een aantal belangrijke onderwerpen die een rol spelen bij de biologische teelt nader te analyseren. Dit zijn de bodemstructuur, het bodemleven, de stikstofdynamiek en de productkwaliteit. Daarnaast was de taak om mee te denken bij de verdere ontwikkeling van de biologische bedrijfssystemen.
"De OBS te Nagele is een akkerbouwbedrijf op zavelgrond dat al langer biologisch beheerd wordt. Het biologische deel van Meterik is in 1997 gestart. De groenteteelt op zand is vanaf het begin gevolgd.

"

Opbouw van het verslag
"In hoofdstuk 2 wordt een overzicht over de belangrijkste conclusies gegeven. In hoofdstuk 3 zijn de uitgangspunten weergegeven die de basis voor de beoordeling vormden.
"Vervolgens worden in 6 hoofdstukken bodem, stikstofdynamiek en productkwaliteit peen van de OBS en Meterik behandeld. Binnen het onderzoek viel ook een stuk methodeontwikkeling op het gebied productkwaliteit. Dit onderzoek naar de 'zelfontbindingstest' wordt behandeld in het afsluitende hoofdstuk.

Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, bedrijfssystemenonderzoek, bodemstructuur, het bodemleven, de stikstofdynamiek en de productkwaliteit
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Farming systems research at the experimental farms of PPO (Applied Plant Research of Wageningen University and Research Centre) plays an important role in the development of organic agriculture in the Netherlands. During 1996-1999 the Louis Bolk Institute contributed to this research at the PPO experimental sites for organic agriculture at Nagele (OBS) and Meterik.

"

The main objective of our project was to take a closer look at four key aspects of organic crop production: soil structure, soil biota, nitrogen dynamics and product quality. An additional objective was to provide advice and ideas for the further development of organic farming systems.

"

The experimental farm at Meterik includes a section with organically managed fields (vegetable production on sandy soil) since 1997. The OBS experimental farm at Nagele is an arable farm (sandy clay soil) with a longer history of organic management.

"

Structure of this report

"

Chapter 2 provides an overview of the key conclusions of this study. Chapter 3 outlines the principles and criteria used in the evaluation of organic farming systems. The following six chapters describe experimental results with regard to soil structure and biota, nitrogen dynamics and product quality (with regard to carrot crops) at the OBS and Meterik sites. The final chapter discusses the development of a new test for product quality assessment.

Keywords in English: organic agriculture, farming systems research, soil structure, soil biota, nitrogen dynamics, product quality