Nieuwsbrief Bodemacademie #9

Jan G. Bokhorst, Karin Blok, Everhard van Essen, Emiel Elferink, Gijs Kuneman, Peter Kuikman, G.J.H.M. van der Burgt, Laurens Vlaar, Eric Hees, Sjef Staps. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #9. 9. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg. Februari 2011.
Pagina's / pages: 6
Download (pdf, 5.14 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
"Inhoud van deze nieuwsbrief:
"- De winter en de bodem
"- Vertaling van het boek 4000 jaar kringlooplandbouw
"- Rooien in nat najaar, duurzame basis voor nieuw teeltseizoen?
"- Credits for carbon care
"- Gezonde bodem bij Milieukeur duurzame glastuinbouw
"- Symposium over het project BIS 2014
"- Innovaties in ’t kwadraat

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.