Nieuwsbrief Bodemacademie #11

Jenneke van Vliet, Jan G. Bokhorst, Hanneke Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #11. 11. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg. Juni 2011.
Pagina's / pages: 5
Download (pdf, 3.29 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
"Inhoud van deze nieuwsbrief:
"- Grasstroken in boomteelt, meer dan alleen groen
"- Geen perspectieven voor Olivijn als klimaatredder
"- Schoffelen nieuwe stijl spaart bodemleven en het gewas
"- Biochar: een schijnoplossing?
"- EHEC en VTEC: overweeg stopzetten toepassing dierlijke mest aan rauw gegeten groenten
"- Bloeiend bedrijf: 300 akkerbouwers werken samen aan nuttige akkerranden

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.