Nieuwsbrief Bodemacademie #10

Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan Visscher, Henk Schilder, Wim Dijkman, Elisa de Lijster, Jan de Wit. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #10. 10. Louis Bolk Instituut; CLM, Driebergen; Culemborg. April 2011.
Pagina's / pages: 6
Download (pdf, 5.25 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Bodemacademie is het centrale informatiepunt voor kennis, advies en training op het gebied van duurzaam bodembeheer in de land- en tuinbouw.
"Inhoud van deze nieuwsbrief:
"- Grote verschillen in beworteling grasrassen.
"- Klimaatadaptatie door goed ondernemerschap
"- Slecht bodembeheer veroorzaakt verkeersslachtoffers
"- Bodemkundige wordt “Teacher of the Year”
"- GLB 2013 en niet-kerende grondbewerking?
"- Een hoge nutriëntenbenutting is een win-win voor waterschap en boeren
"
"
"
"
"

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodembeheer, duurzaam, duurzaamheid, kenniscentrum, bodemacademie
Abstract / summary in English:

The Soil Academy is the central node for knowledge, advise and training in the field of sustainable soil management in agriculture and horticulture.