Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5

Merijn M. Bos, Boki Luske, Dave Dirks, Bert Wiekema. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #5. 5. Louis Bolk Instituut, Driebergen. Oktober 2012.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 1.77 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
"Inhoud:
"- Terugkijk op het veldseizoen van 2012
"- Bladluisonderdrukking voordat de akkerranden bloeien
"- Praktijknetwerk BIJenBESTUIVING
"- In beeld: Bladluizen op aardappel
"- Uitgelicht: ANV Drenthe

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.
"Contents:
"- Recalling growing seasoin 2012
"- Aphid suppression before the actual flowering of field edges
"- Farmer\'s Network "Bee & Pollination"
"- Visualized: aphids in potatoes
"- Focus: Agrarian nature association - province of Drenthe

Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming