Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4

Merijn M. Bos, Boki Luske, Marleen Zanen, Dave Dirks, Fokko Buining. 2012. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #4. 4. Louis Bolk Instituut, Driebergen. juli 2012.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 2.10 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij die aan de slag gaan met akkerranden voor nuttige biodiversiteit.
"Inhoud:
"-Risicobeleving en akkerbouwplagen: hoe tolerant bent u?
"-Boekweit
"-Insecticiden en bijensterfte
"-ANOG (Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen)
"-Groene perzikluis
"-De Bloeiend Bedrijf informatieklapper
"-Zoekkaart nuttige insecten
"-Doorkijkje naar ondergrondse biodiversiteit
"-Voor de twitteraars: #bloeiendbedrijf

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, akkerranden, akkerbouw, veehouderij
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Flourishing Farm is an association of farms that improve useful biodiversity by sowing flowering field edges for natural pest control.
"Contents:
"- Risk perception and arable farming pests: how tolerant are you?
"- Buckwheat
"- Insecticides and bee mortality
"- ANOG (agrarian nature association East-Groningen)
"- Green peach aphid / Myzus persicae
"- Information holder for Flowering Farm associates
"- Reference card usefull insects
"- Underground biodiversity
"- Twitter hashtag: #bloeiendbedrijf

Keywords in English: biodiversity, field edges, arable farming, animal farming