Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten

Sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten

Edwin Nuijten, Leen Janmaat, Edith T. Lammerts van Bueren. 2012. Nieuwe wegen voor de veredeling van gewassen voor kleine markten: Sleutelelementen voor vruchtbare samenwerking in de keten. 2012-003 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 34
Type: Rapport
Download (pdf, 0.51 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor het veredelingsbedrijfsleven is het nog beperkte biologische areaal een belangrijke bottleneck om te investeren in biologische selectie.
"Vanuit de biologische sector is er behoefte aan het vinden van innovatieve vormen van financiering of organisatie van veredeling om de vicieuze cirkel te doorbreken.
"Er zijn een aantal sleutelelementen geïdentificeerd die belangrijk zijn voor het succesvol opzetten van dergelijke initiatieven: erkenning van een probleem binnen de gehele keten, de complexiteit van de keten en haar geschiedenis, planteigenschappen, en ondersteuning voor ontwikkeling van nieuwe vormen van samenwerking.
"Mogelijke verbeterpunten qua organisatie zijn aanpassing van bestaande veredelingsstrategieën en betere afstemming tussen ketenpartners op Europees niveau. Dit laatste punt kan ook perspectief bieden op het gebied van financiering. Qua communicatie zijn kortere lijnen tussen telers en veredelaars belangrijk.

Trefwoorden in Nederlands: veredeling, kleine groenterassen, speciale rassen, streekproducten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

For breeding companies, the still limited total organic area is an important bottleneck preventing investments in organic selection. The organic sector needs innovative formats of financing or innovative formats of breeding organisation to break out of this vicious cycle.
"A number of key elements, important for starting such initiatives, have been identified: recognition of the problem throughout the whole chain; the complexity of the chain and its history; crop properties; and support for the devopment of new ways for cooperating.
"Possible points for improvement in organisational matters are: adjusting of existing breeding and selection strategies and a better tuning between between chain partners on European level. This last point may offer perspective in the field of financing as well. In the field of communication, a shorter distance between growers and breeders is important.

Keywords in English: breeding, selecting, small scale breeds, special breeds, local products, regional products