Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant

Udo Prins, Merijn M. Bos. 2011. Natuurlijk boeren - boeren en natuurbeheerders werken samen in Brabant. Ekoland. 9. van Westering, Baarn. 9-2011.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.45 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders is goed voor de continuïteit van het natuurbeheer, maar ook voor de levensvatbaarheid van boerenbedrijven met affiniteit voor natuur. Bovendien kan het nog kostenbesparend werken ook.

Trefwoorden in Nederlands: samenwerking, verschraling, veldcompostering, biodiversiteit, beheerskosten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Cooperation between farmers and conservationists is good for the continuity of nature, but also the viability of farms with an affinity for nature. Furthermore, it can also cut costs.

Keywords in English: cooperation, impoverishment, field composting, biodiversity, management costs