Natuurlijk Boeren: Best practices op Brabantse natuurgronden

2011. Natuurlijk Boeren: Best practices op Brabantse natuurgronden. 2011-031 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Aantal pagina's: 36
Soort document:

6 MB)

 

"

Download (pdf, 2.08 MB)
Prijs
€ 0,00
Artikelnummer
2011-031 LbD
Taal van het document:
Abstract / summary in English:

Het project Natuurlijk Boeren (2010-2012) heeft tot doel landbouw en natuur te verenigen en de samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders te versterken.
"In deze brochure wordt deze samenwerking beschreven en worden de verschillende belevings werelden van de boeren en van de beheerders inzichtelijk gemaakt.  Daarnaast worden diverse begrippen en plantensoorten besproken en worden practische tips gegeven voor het beheer van natuur-landbouwgronden.

Keywords in English: weidevogelgrasland, kruidenrijk, faunarijk, bloemrijk, flora, grasland, natuurgrasland, verschraling, beheersgras, schraallanden, heidelanden, rietlanden, natuurcompost, strooisel, maaisel