Natte teelten als oplossingsrichting?

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied

Ivan Mettrop, Jeroen Pijlman, Abco de Buck, Christian Fritz, Gert-Jan van Duinen. 2024. Natte teelten als oplossingsrichting?: ‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied. Bodem. februari. p. 27-30.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.61 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vernatting vormt de basis voor ‘nature-based solutions’ in het veenweidegebied. In dit artikel worden koppelkansen en dilemma’s besproken tussen gewasproductie op natte veenbodems en andere ecosysteemdiensten, zoals klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zuivering van water en bodem.

Trefwoorden in Nederlands: Natte teelten, vernatting, veenweidegebied, gewasproductie, veenbodems, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, waterzuivering, bodem