Monitoring en beheersadvies kennisinbreng DAW Drenthe 2020 - Rapportage

Merlijn van den Berg, Dennis T. Heupink, Udo Prins. 2020. Monitoring en beheersadvies kennisinbreng DAW Drenthe 2020 - Rapportage. 2020-044 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 21
Type: Rapport
Download (pdf, 2.19 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2020 is er gestart met het monitoren van akkerranden in waterschap de Hunze en Aa’s. Het uiteindelijke doel is dat deze akkerranden een bijdrage gaan leveren aan de waterkwaliteit in dit gebied. In dit gebied zijn 9 akkerranden gemonitord. Bij een aantal randen is het kruidenmengsel slecht opgekomen of is er in de rand een hoge onkruiddruk. Voor deze randen is het advies om opnieuw in te zaaien. Op een aantal plekken is er sprake van verruiging, mogelijk doordat bijvoorbeeld het slootvuil niet is afgevoerd maar op het perceel is achtergebleven. Er zijn echter ook randen waarbij er een mooie vestiging van het kruidenmengsel is en er nu geen beheer nodig is. Akkeronkruiden die de aandacht behoeven zijn de melganzenvoet, perzikkruid en de meerjarige distels. Voor de melde en het perzikkruid is het beheer vergelijkbaar en voor meerjarige randen minder een probleem dan de akkerdistel en akkermelkdistel waarbij vroegtijdig ingrijpen zeer belangrijk is. Beter dan zaaien in het voorjaar is zaaien in het najaar, waarbij dekvruchten minder belangrijk zijn. Klepelen, plaatselijk maaien en afvoeren van maaisel kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verkrijgen van goede akkerranden. Elke grondsoort vereist een ander zaadmengsel wat in 2021 verder verkend zal worden bij proefbedrijf ’t Kompas.

Trefwoorden in Nederlands: monitoring, akkerranden, kennis, beheer