Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie

G.J.H.M. van der Burgt, Sjef Staps. 2008. Minder en Anders Bemesten: Naar een bedrijfsspecifieke duurzame bemestingsstrategie: literatuurstudie. LD16. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 39
Type: Rapport
Download (pdf, 0.39 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor behoud en verbetering van de bodemvruchtbaarheid, in de context van de problemen waar de biologische landbouw mee te maken heeft, is een theoretische studie gedaan naar mogelijke en in de praktijk relevante combinaties van bodemtype, bedrijfstype en bedrijfsintensiteit en bijpassende oplossingen.
"Er wordt geconcludeerd dat de (gewas)bemesting in toenemende mate benaderd wordt als een multidimensioneel, locatiespecifiek en dynamisch vraagstuk. De bestaande kennis moet daarom op deze drie punten verfijnd worden, wat zes concrete vraagstukken voor verder onderzoek oplevert:
"- Optimaliseren van stikstof uit grasklaver / luzerne op ándere plekken in het bedrijf
"- Optimaliseren van stikstofopname door bodemstructuur / beworteling
"- Optimaliseren van stikstofoverdracht uit grasklaver en luzerne door timing en inwerktechniek
"- Inzet van stikstofbinders in mengteelt
"- Eigenschappen en inzetbaarheid van ‘nieuwe’ mestsoorten zoals digestaat van vergistinginstallaties.
"- Ontwikkeling van andere nieuwe meststoffen met hoge N/P verhouding en stuurbare N-fractie.

Trefwoorden in Nederlands: