Minder en anders Bemesten

Voordelen van maaimeststoffen voor teelt van najaarsspinazie: Resultaten veldproef Joost van Strien, in Ens, 2009 [with summary in English]

Johannes Scholberg, Coen ter Berg, Sjef Staps, J. van Strien. 2010. Minder en anders Bemesten: Voordelen van maaimeststoffen voor teelt van najaarsspinazie: Resultaten veldproef Joost van Strien, in Ens, 2009 [with summary in English]. 2010-007LBP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 44
Type: Rapport
Download (pdf, 0.78 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2009 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek verricht naar het gebruik van versgemaaide en ingekuilde maaimeststoffen voor de bemesting van najaarspinazie op het bedrijf van Joost van Strien in Ens in de Noord Oost Polder.  Maaimeststoffen zijn een innovatief teeltsysteem (het zgn. “cut-and-carry” systeem) waarbij gemaaide grasklaver of luzerne, gewassen die als bodemverbeteraar een essentiële rol in de gewasrotatie vormen, direct op eigen bedrijf worden ingezet als hulpmest stof i.pv. deze te verkopen als veevoer.
"Wij concluderen dat door gebruik van het systeem dat op het bedrijf van Joost van Strien is ontwikkeld, doelgericht gebruik kan worden gemaakt van meerjarige vlinderbloemige gewassen. Hierdoor worden zowel het bodemleven en bodemkwaliteit bevorderd terwijl de afhankelijkheid van biologische akkerbouw van externe dierlijke meststoffen sterk wordt verminderd door het sluiten van interne nutriëntenkringlopen. Door het gebruik van meerjarige en diepwortelende vlinderbloemige gewassen zoals luzerne of gras klaver kan er stikstof uit de atmosfeer op een klimaatneutrale manier worden gebonden terwijl nutriënten uit diepere bodem ook opnieuw beschikbaar komen voor hoogrenderende gewassen.
"
"During 2009 the Louis Bolk Instituut implemented an on-farm study to assess the use of fresh and silaged green manures as a nutrient source for fall-grown spinach in Ens, in the Noord Oost Polder, The Netherlands. The objective of this study thus was to pro-actively address this issue by developing cropping systems that facilitate more effective use of on-farm N-fixation. This was achieved by developing innovative “cut and carry” cropping systems based on perennial grass clover or alfalfa crops. Including these forage crops in arable cropping systems will enhance soil quality and in this manner nutrients accumulated by these deep-rooted crops can be used as soil amendment rather then to selling and shipping them of the farm as forage.
"It is concluded that the system developed by Joost van Strien facilitates more effective use of perennial leguminous forage crops for sustaining inherent soil fertility. Based on current and last-years studies it appears that use of freshly cut or silaged materials from such crops will benefit soil organisms and soil quality while reducing the dependence of arable farms on external animal manures by more effectively closing nutrient cycles.

Trefwoorden in Nederlands:
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

During 2009 the Louis Bolk Instituut implemented an on-farm study to assess the use of fresh and silaged green manures as a nutrient source for fall-grown spinach in Ens, in the Noord Oost Polder, The Netherlands. The objective of this study thus was to pro-actively address this issue by developing cropping systems that facilitate more effective use of on-farm N-fixation. This was achieved by developing innovative “cut and carry” cropping systems based on perennial grass clover or alfalfa crops. Including these forage crops in arable cropping systems will enhance soil quality and in this manner nutrients accumulated by these deep-rooted crops can be used as soil amendment rather then to selling and shipping them of the farm as forage.
"It is concluded that the system developed by Joost van Strien facilitates more effective use of perennial leguminous forage crops for sustaining inherent soil fertility. Based on current and last-years studies it appears that use of freshly cut or silaged materials from such crops will benefit soil organisms and soil quality while reducing the dependence of arable farms on external animal manures by more effectively closing nutrient cycles.