Methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci on pig farms as a reservoir of heterogeneous staphylococcal cassette chromosome mec elements

Pawel Tulinsky, Ad Fluit, Jaap Wagenaar, D.J. Mevius, Lucy P.L. van de Vijver, Birgitta Duim. 2012. Methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci on pig farms as a reservoir of heterogeneous staphylococcal cassette chromosome mec elements. Applied Environmental Microbiology. 2. January 2012. 78
Aantal pagina's: 5
Soort document: Wetenschappelijk artikel
Taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) likely originated by acquisition of the staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) from coagulase-negative staphylococci (CNS). However, it is unknown whether the same SCCmec types are present in MRSA and CNS that reside in the same niche. Here we describe a study to determine the presence of a potential mecA reservoir among CNS recovered from 10 pig farms. The 44 strains belonged to 10 different Staphylococcus species. All S. aureus strains belonged to sequence type 398 (ST398), with SCCmec types V and IVa. Type IVc, as well as types III and VI, novel subtypes of type IV, and not-typeable types, were found in CNS. S. aureus, S. epidermidis, and S. haemolyticus shared SCCmec type V. The presence of SCCmec type IVc in several staphylococcal species isolated from one pig farm is noteworthy, suggesting exchange of this SCCmec type in CNS, but the general distribution of this SCCmec type still has to be established. In conclusion, this study shows that SCCmec types among staphylococcal species on pig farms are heterogeneous. On two farms, more than one recovered staphylococcal species harbored the same SCCmec type. We conclude that staphylococci on pig farms act as a reservoir of heterogeneous SCCmec elements. These staphylococci may act as a source for transfer of SCCmec to S. aureus.

Keywords in English: MRSA, antibiotic resistance, pig farming
Tweede taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De methicillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) is waarschijnlijk ontstaan door overname van het stafylokokkencassettechromosoom mec (SCCmec) van coagulasenegatieve stafylokokken (CNS). Het is echter onbekend of dezelfde SCCmec-types aanwezig zijn in MRSA en CNS die in dezelfde niche voorkomen. In dit artikel beschrijven we een studie waarin is gekeken of CNS populaties op 10 varkenshouderijen een potentieel mecA-reservoir vormen. De 44 aangetroffen stammen behoorden tot 10 verschillende Stafylokokkensoorten. Alle S. aureus stammen behoorden tot het sequentietype 398 (ST398), met SCCmec-types V en IVa. In CNS werd type IVc aangetroffen, evenals type III, VI, nieuwe subtypes van type IV, en niet te typeren types . S. aureus, S. epidermidis en S. haemolyticus deelden het SCCmec-type V. Opmerkelijk was dat op een van de varkenshouderijen het SCCmec-type IVc in meerdere stafylokoksoorten werd aangetroffen; dit suggereert dat dit SCCmec-type binnen CNS wordt uitgewisseld. De algemene verspreiding van dit SCCmec-type moet echter nog worden vastgesteld. Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat SCCmec-types in stafylokoksoorten op varkenshouderijen heterogeen zijn. Op twee boerderijen kwam hetzelfde SCCmec-type bij meer dan een stafylokoksoort voor. Wij concluderen dat stafylokokken op varkenshouderijen een reservoir vormen van heterogene SCCmec-elementen. Deze stafylokokken zouden zo de bron kunnen vormen voor overdracht van SCCmec naar S. aureus.

Trefwoorden in Nederlands: MRSA, antibioticaresistentie, varkenshouderijen