Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden

Dikke fractie gescheiden drijfmest is alternatief voor ruige mest

Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck. 2016. Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden: Dikke fractie gescheiden drijfmest is alternatief voor ruige mest. V-focus. April
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.33 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANV) ‘De Utrechtse Venen’ had de vraag of de dikke fractie van gescheiden drijfmest ruige mest kan vervangen in weidevogelgebieden. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut en het Veenweiden Innovatiecentrum effecten van mestsoorten op voedselvoorziening voor weidevogels onderzocht.

Trefwoorden in Nederlands: Veehouderij, Graslandbeheer, Weidevogelbeheer, Weidevogels, Regenwormen, Bemesting, Ruige mest, Drijfmest, Dikke fractie, Natuurbeheer, Veenweiden, voedselvoorziening, insecten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

De Utrechtse Venen, an organisation for agri-environmental conservation, wanted to know whether farmers could use the solid fraction of separated slurry as an alternative for raw manure in peat meadow bird conservation areas. Within the framework of the project Soil indicators for sustainable soil use in peat meadows, the Louis Bolk Institute and the Veenweiden Innovatiecentum ('peat meadows innovation centre') therefore investigated the effect of different manure types on food availability for meadow birds.

Keywords in English: dairy farming, grassland management, meadow bird conservation, meadow birds, earthworms, manure use, raw manure, slurry, solid fraction, nature conservation, agri-environmental management, peat meadows, bird food availability, insects