Lupineveredeling voor Nederlandse bodems

De eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren van rassen

Edwin Nuijten, Udo Prins. 2014. Lupineveredeling voor Nederlandse bodems: De eiwitrijke lupine is een veelbelovend gewas, LBI werkt aan het verbeteren van rassen. Ekoland. van Westering, Baarn. December 2014.
Download (pdf, 0.75 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De belangstelling voor plantaardige eiwitten voor menselijke consumptie neemt toe. Lupine komt dan steeds naar voren als een interessante peulvrucht. Sinds 2007 voert het Louis Bolk Instituut proeven uit om de haalbaarheid van de teelt van lupine voor menselijke consumptie te onderzoeken.

Trefwoorden in Nederlands: Lupine, kalkrijke kleigrond, plantenveredeling, plantaardige eiwitten, menselijke consumptie, peulvrucht, teelt, Lupinus angustifolius
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The interest in plant proteins for human consumption is growing. Lupin, a protein-rich legume, is a promising crop in this respect. Since 2007 the Louis Bolk Institute has conducted various experiments to investigate the feasibility of lupin production for human consumption in the Netherlands.

Keywords in English: Lupin, high-calcium clay soil, crop breeding, plant proteins, human consumption, legumes, crop production, Lupinus angustifolius