Lupine voor menselijke consumptie

Teelthandleiding

Udo Prins. 2015. Lupine voor menselijke consumptie: Teelthandleiding. 2015-039 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 26
Type: Brochure
Download (pdf, 1.12 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De laatste jaren groeit de belangstelling voor de teelt en consumptie van peulvruchten, zowel vanuit de veehouderij als vanuit de voedingssector. Deze interesse wordt enerzijds ingegeven door zorg over afname van gewasdiversiteit in de akkerbouw en de afhankelijkheid van geïmporteerde soja uit Latijns-Amerika in de veehouderij. Anderzijds is er een maatschappelijk gewenste verschuiving in het westerse dieet van dierlijke eiwitbronnen naar meer plantaardige eiwitbronnen. Met name vanuit de levensmiddelenindustrie lijkt de interesse voor de bijzondere peulvrucht lupine te stijgen. Deze teelthandleiding gaat daarom met name over de teelt van lupine voor menselijke consumptie, hoewel zij ook voor de teelt van lupine voor dierlijke voeding bruikbaar zal zijn.

Trefwoorden in Nederlands: Lupine, Peulvruchten, Vergroening, Plantaardige eiwit, Eiwithoudende gewassen, humane consumptie, teelt
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The last few years have seen a growing interest in legumes, both within the livestock sector and human food industry. This interest is motivated not only by concerns about declining arable crop diversity and heavy dependence on soy imported from Latin America, but also by the wish to improve the "western diet" in terms of shifting the emphasis from animal proteins to plant-based proteins. Among legumes, lupin is a promising candidate that has drawn the interest of the human food industry, in particular. This growers' manual therefore focuses on lupin production for human consumption. Nonetheless, growers interested in lupin production for animal feed will also find this manual useful.

Keywords in English: lupin, legumes, greening, plant-based protein, plant protein, protein crops, human consumption, crop production