Low Input Breeds: search for the ideal laying hens for organic and free range systems (presentation)

F. Leenstra, Veronika Maurer, Monique W.P. Bestman, Esther Zeltner, T. van Niekerk, F. van Sambeek. 2011. Low Input Breeds: search for the ideal laying hens for organic and free range systems (presentation). Edinburgh. , 7th Poultry Breeders Roundtable. 5-7 October 2011.
Download (pdf, 0.32 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Since 1960 the majority of commercial layers are housed in cages. Non-cage housing started to appear again from 1980 onwards and increases in importance. It is questionable if birds bred to perform in cages are also suited for free range housing. We examined the performance of current genotypes in free range systems (organic and conventional) by an inventory among laying hen farmers in Switzerland, The Netherlands and France (325 flocks on 275 farms) and organised workshops with farmers to discuss their ideas on breeding goals (‘the ideal hen’) for free range systems.

Keywords in English: free range housing, laying hen, bird bred, non-cage housing, organic farming, animal welfare, LowInputBreeds
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Sinds 1960 wordt het merendeel van de comerciele leghennen gehuisvest in kooien. Vanaf 1980 ontstonden er systemen zonder kooien, deze worden steeds belangrijker. Het is de vraag of vogels die gefokt zijn voor kooien ook geschikt zijn voor een systeem zonder kooien. We onderzochten de prestaties van de huidige genotypes in vrije uitloop systemen (biologisch en gangbaar) middels een enquete onder legkippenhouders in Zwitserland, Nederland en Frankrijk (325 koppels op 275 bedrijven), en we organiseerden workshops met boeren om hun ideeen over fokdoelen (\'de ideale kip\') voor vrije uitloop systemen te bespreken.

Trefwoorden in Nederlands: vrije uitloop, legkip, kippenras, huisvesting, biologische landbouw, dierenwelzijn, lage input rassen