Louis Bolk Instituut 40 jaar: Denken in gezonde systemen

Presentatie ter gelegenheid van jubileumsymposium d.d. 12 oktober 2016

J. W. Erisman. 2016. Louis Bolk Instituut 40 jaar: Denken in gezonde systemen: Presentatie ter gelegenheid van jubileumsymposium d.d. 12 oktober 2016. 12 Oktober 2016.
Aantal pagina's: 26
Soort document: Overig
Download (pdf, 2.13 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op woensdag 12 oktober vierde het Louis Bolk Instituut zijn 40-jarig bestaan met een jubileumsymposium voor genodigden in Driebergen. Centraal thema was ‘Denken in gezonde systemen’. In het kader hiervan nam directeur Jan Willem Erisman zijn publiek mee in de waarde van systeemdenken voor grote maatschappelijke vraagstukken. De dia's van de presentatie kunt u hier inzien.

Trefwoorden in Nederlands: Louis Bolk Instituut, systeemdenken, integrale visie, duurzame landbouw, voeding, gezondheid, innovatieve concepten, positieve gezondheid, natuurinclusieve landbouw
Tweede taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

On Wednesday 12 October 2016, the Louis Bolk Institute celebrated its 40th anniversary with a symposium in Driebergen. The central theme was 'Thinking in terms of healthy systems'. The Institute's Director Jan Willem Erisman engaged his audience with a presentation on the value of systems thinking for addressing society's big issues. The slides of his presentation can be viewed here.

Keywords in English: Louis Bolk Institute, systems thinking, integrated approach, sustainable agriculture, nutrition, health, innovative concepts, positive health, nature-inclusive agriculture