Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact

Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Jan-Paul Wagenaar, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact. 2018-029 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 43
Type: Rapport
Download (pdf, 1.35 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze voorstudie richt zich op het verkennen van verschillende inrichtingsscenario’s voor de ontwikkeling van een ‘living lab’ bedrijf op veengrond. Centrale uitgangspunten van de studie waren het minimaliseren van het verlies van organische stof (veenafbraak) en de daaraan gekoppelde bodemdaling en broeikasgasemissies, en het maximaliseren van de veerkracht van de landbouw in veenweidegebieden t.a.v. klimaatveranderingen (klimaatmax).

Trefwoorden in Nederlands: klimaatverandering, veenweidegebieden, organische stof, veen afbraak, broeikasemissie,