Lisdodde zaaien: let op bodem en waterpeil

Waas Thissen, Jacco de Stigter, Abco de Buck, Jeroen Pijlman, Youri Egas. 2024. Lisdodde zaaien: let op bodem en waterpeil. Vfocus. januari. p. 26-30.
Pagina's / pages: 5
Download (pdf, 0.24 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De interesse voor het telen van lisdodde als bouwmateriaal groeit, maar het verdienmodel is nog een uitdaging. Zaaien in plaats van aanplanten kan de investering wellicht drukken. De ervaringen met zaaien zijn echter nog zeer wisselend. Binnen het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) Natte Teelten kijkt een experiment naar het effect van waterpeil, bodemtype en afplaggen op de kieming en begingroei van grote en kleine lisdodde. Bodemvruchtbaarheid en nathouden blijken cruciaal.

Trefwoorden in Nederlands: lisdodde, water peil, natte teelt, Veenweiden, bodemtype, bodemvruchtbaarheid, broeikasgasuitstoot, bodemdaling