Kwart smalle weegbree in winterrantsoen mogelijk

Jeroen Pijlman, Martine Bruinenberg, Lisanne Koning, L. Sebek, Karel van Houwelingen. 2021. Kwart smalle weegbree in winterrantsoen mogelijk. Vfocus. September. p. 26-28.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.10 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit een voerproef met melkkoeien van het Louis Bolk Instituut in samenwerking met KTC Zegveld blijkt dat een kwart smalle weegbree in het winterrantsoen goed mogelijk is. Tot ruim een kwart smalle weegbree in het rantsoen had geen effect op de voeropname en de dagelijkse melkeiwitproductie. Wel leek de meetmelkproductie wat te dalen. Wageningen Livestock Research voerde aanvullende methaanemissiemetingen uit. De methaanemissie per kg meetmelk en per kg drogestofopname leek iets lager als smalle weegbree aan het rantsoen werd toegevoegd. Deze verschillen waren niet significant.

Trefwoorden in Nederlands: kruidenrijk grasland, voederwaarde, benutting, eiwit, stikstof, methaan, koe