Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen. Groeiseizoen 2016

Bart G.H. Timmermans, Monique W.P. Bestman. 2017. Kwaliteit van appelbomen en appels in kippenuitlopen. Groeiseizoen 2016. 2016-031 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 26
Type: Rapport
Download (pdf, 1.00 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De inrichting van kippenuitlopen krijgt steeds meer aandacht. In het project ‘Bomen voor Buitenkippen’kwam fruitteelt naar voren als een geschikte beplanting voor in de kippenuitloop. In potentie lijkt dit een mooie combinatie van bedrijfstypen. Er zijn tot op heden slechts enkele pluimveebedrijven met een professioneel opgezette fruitaanplant in de uitloop. In 2015 hebben we op twee van dergelijke biologische pluimveebedrijven metingen gedaan aan boomgezondheid. In groeiseizoen 2016 hebben we opnieuw metingen gedaan, waarbij we uitgebreider gekeken hebben naar met name vruchtdracht en vruchtkwaliteit bij verschillende appelrassen. Dit verslag beschrijft de bevindingen daarvan.

Trefwoorden in Nederlands: Kippenuitloop, agroforestry, fruitteelt, appels, biologisch
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

There is growing interest in the design of poultry free range areas. In project 'Trees for chickens' fruit production seemed to be a suitable plantation for in the free range area. Professional fruit and professional free range egg production looks as a nice combination. However, only a very few farms practice such a combination. In 2015 we investigated tree health and apple quality in 2 free range areas. In 2016 we again did such measurements. Results are described in this report.

Keywords in English: Poultry free range area, agroforestry, fruit production, apples, organic