Kritische Prestatie Indicatoren, kans of bedreiging voor bio-sector?

Sturen op maatschappelijke doelen moet landbouwtransitie versnellen

Dennis T. Heupink, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans. 2023. Kritische Prestatie Indicatoren, kans of bedreiging voor bio-sector?: Sturen op maatschappelijke doelen moet landbouwtransitie versnellen. Ekoland. maart. p. 20-21.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.32 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De opgaven op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering, circulariteit, landschapskwaliteit, lucht-, bodem- en waterkwaliteit en dierenwelzijn zijn groot. In het landelijk gebied speelt de landbouw een sleutelrol. Met behulp van doelsturing wil de overheid de sector ruimte bieden om maatregelen zelf in te vullen. Dit zou bij de biologische sector als muziek in de oren moeten klinken.

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, klimaatverandering, circulariteit, landschapskwaliteit, lucht-, bodem- en waterkwaliteit, dierenwelzijn, biologische landbouw