Kostprijsberekening biologische geitenmelk

W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2010. Kostprijsberekening biologische geitenmelk. Biogeit. 22. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 22
Type: Rapport
Download (pdf, 0.50 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In 2009 was de gemiddelde kostprijs per 100 liter geleverde geitenmelk, gecorrigeerd voor 7% vet en eiwit, €64,54 excl. BTW. Per kostenpost lopen de kosten per bedrijf behoorlijk uiteen. De voerkosten bepalen gemiddeld 58% van de kostprijs, de arbeidskosten 19%. Het afgelopen jaar was de gemiddelde marktprijs voor 100 liter biologische geitenmelk, gecorrigeerd voor 7% vet en eiwit, €67 excl. BTW voor de betrokken bedrijven bij dit kostprijsonderzoek. Zo was hun melkproductie kostendekkend in 2009.

Trefwoorden in Nederlands: geitenhouderij, melkprijs, productiekosten
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In 2009 the average cost price per 100 liters delivered Dutch organic goat milk, adjusted for 7% fat and protein, counted up to € 64.54 excl VAT. Operation costs differ considerably over different operations. Feed costs determine on average 58% of the cost, labor accounts for 19%. The past year the average market price for 100 liters organic goat milk, corrected for 7% fat and protein, was € 67 plus VAT for most companies involved in this study. Thus, their milkproduction was in 2009 above the break-even point.

Keywords in English: goat keeping, milk price, production costs