Kleibagger als bodemverbeteraar

Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden

Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Jeroen Pijlman, Ruud van Uffelen, Frank Lenssinck. 2020. Kleibagger als bodemverbeteraar: Veenverrijking met klei voor vermindering bodemdaling en CO2 emissie in de veenweiden. Bodem. 2. april.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.14 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Klei inspoelen als maatregel voor verminderen van bodemdaling? Een ‘dressing’ van kleibagger die CO2 uitstoot van veenweidenbodems vermindert? Het idee van kleibagger als vruchtbare bodemverbeteraar is al eeuwenoud en werd in de 16e eeuw regelmatig toegepast. Biedt dat nu weer perspectief?

Trefwoorden in Nederlands: veenafbraak, kleibagger, bodemverbeteraar, bodemdaling, slib, klei-humus