Keer Diabetes2 Om groepsprogramma Voeding Leeft

Vierde tussenrapportage, januari 2019

Marieke C.E. Battjes-Fries, Olga Patijn MSc, G.K. Pot, Peter Voshol. 2019. Keer Diabetes2 Om groepsprogramma Voeding Leeft: Vierde tussenrapportage, januari 2019. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 15
Type: Rapport
Download (pdf, 0.81 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het Louis Bolk Instituut voert de evaluatie van het Keer Diabetes2 Om (KDO) programma van Voeding Leeft uit en schrijft hier halfjaarlijkse tussenrapportages. Het KDO programma is voor mensen met diabetes type 2 die medicatie gebruiken voor hun diabetes. Het programma werkt met leefstijl: voeding, beweging en ontspanning in plaats van medicijnen of met medische ingrepen. Onder begeleiding van een gespecialiseerd team worden de patiënten in groepen van maximaal 20 deelnemers in een periode van zes maanden begeleid in het veranderen van hun leefstijl. Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten (een voormeting-tweedaagse en een terugkomdag na 1, 3 en 6 maanden), een informatieboekje en een online community, waarmee de deelnemers handvatten krijgen aangeboden om een ander eetpatroon en leefstijl aan te leren. Het doel van het programma is om de diabetesmedicatie van de deelnemers te verminderen, hun ziekteproces om te keren (gezondere bloedwaarden, zoals een normale HbA1c, te krijgen) en hun algemene gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren.

"

Deze vierde tussenrapportage beschrijft de voortgang van een observationele studie met een pretest-posttest design in de interventiegroep die het groepsprogramma volgt. De KDO deelnemers ontvangen voorafgaand aan het programma en na 6, 12 en 24 maanden een online vragenlijst waarin de deelnemers gevraagd recent gemeten bloedwaarden en andere gezondheidsparameters op te geven, informatie te verstrekken over hun huidige diabetesmedicatie en vragen in te vullen aangaande diverse aspecten van hun ervaren gezondheid en leefstijl. Deze vierde rapportage beschrijft de data van de deelnemers die tussen 1 januari 2017 en medio april 2018 zijn gestart en de vragenlijst na 6 maanden hebben ingevuld. Daarnaast beschrijft deze rapportage de data van de eerste deelnemers die de vragenlijsten 12 maanden en 18 maanden na start hebben ingevuld. Elke paar maanden beginnen er nieuwe groepen met ongeveer 20 deelnemers via een stapsgewijze inclusie, vandaar dat het aantal deelnemers dat 12 en 18 maanden bereikt heeft kleiner is.

"

Deze voorlopige resultaten laten zien dat er na 6 maanden over het algemeen, net als in de derde tussenrapportage, verbeteringen te zien zijn in gebruik van medicatie, HbA1c waardes, gewicht, BMI, taille. Ook in minder harde maar belangrijke eindpunten als kwaliteit van leven, ervaren gezondheid, vermoeidheid, depressie, angst en stress is een verbetering te zien. In de follow-up tot nu toe bleven deze verbeteringen na 12 en 18 maanden voor de meeste variabelen significant aanwezig. Ook waren er bij afsluiting het programma na 6 maanden verbeteringen zichtbaar in het eetpatroon en beweeggedrag, die wat betreft het eetpatroon tot 12 en 18 maanden aanwezig bleven. Rekening houdend met de beperkingen van de studie-opzet, waaronder de afwezigheid van een controlegroep en het feit dat deelnemers zich bewust waren van het doel van het programma, laten de resultaten van deze tussenrapportage zien dat veranderingen van leefstijl inclusief het eetpatroon zoals beschreven door de diabetespatiënten positief worden ontvangen en leiden tot gezondheidswinst bij diabetes type 2 patiënten.

Trefwoorden in Nederlands: Diabetes type 2, Diabetes, voeding als medicijn, omkeren van diabetes, voeding leeft