Jaar van de Bodem blijft inspireren

ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer

Leen Janmaat. 2015. Jaar van de Bodem blijft inspireren: ook bedrijfsleven zet zich in voor verantwoord bodembeheer. Ekoland. van Westering, Baarn. Juli/augustus 2015.
Download (pdf, 0.67 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Half juni organiseerde Mulder Agro de Bodem Beleefdagen, inclusief een beurs en 23 workshops. Bezoekers werden via een bodemsleuf naar binnen geleid. Tijdens de Biologische Velddag op de professor Broekemahoeve was ook veel aandacht voor de bodem en specifiek voor de relatie met fosfaat. En Helphumus daagt boeren uit zich via de website www.helphumus.nu te profileren met bodemverhalen.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, voedingsstoffen, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, fosfaat, fosfor, vlinderbloemigen, P-status
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In June 2015 Dutch agro-supplier Mulder Agro organised the 'soil experience days', including an exhibition and 23 workshops. Visitors to the event were shown through a soil trench at the entrance. Furthermore, soil was one of the central themes of the Organic Field Day at the Professor Broekema Farm, particularly in relation to phosphate. Last but not least, Help Humus (an initiative of citizens and farmers) challenges farmers to present their sustainable soil management strategies on the website www.helphumus.nu.

Keywords in English: Soil health, nutrients, soil structure, soil fertility, phosphate, phosphorous, legumes, soil P status