Integration of complementary and alternative medicine in primary care: what do patients want?

Miek C. Jong, Lucy P.L. van de Vijver, M Busch, J Fritsma, R Seldenrijk. 2012. Integration of complementary and alternative medicine in primary care: what do patients want?. Patient Education and Counseling. 3. Dec 2012. 89
Pagina's / pages: 5
Taal/language: Anders
Abstract / summary in English:

Objective
"To explore patients’ perspectives towards integration of Complementary and Alternative Medicine (CAM) in primary care.
"Methods
"A mixed-methods approach was used. This included a survey on use, attitudes and disclosure of CAM, an e-panel consultation and focus group among patients with joint diseases.
"Results
"A total of 416 patients responded to the survey who suffered from osteoarthritis (51%), rheumatoid arthritis (29%) or fibromyalgia (24%). Prevalence of CAM use was 86%, of which 71% visited a CAM practitioner. Manual therapies, acupuncture and homeopathy were most frequently used. A minority (30%) actively communicated CAM use with their General Practitioner (GP). The majority (92%) preferred a GP who informed about CAM, 70% a GP who referred to CAM, and 42% wanted GPs to collaborate with CAM practitioners. Similar attitudes were found in the focus group and upon e-panel consultation.
"Conclusions
"Most patients in primary care want a GP who listens, informes about CAM and if necessary refers to or collaborates with CAM practitioners.
"Practice implications
"To meet needs of patients, primary care disease management would benefit from an active involvement of GPs concerning CAM communication/referral. This study presents a model addressing the role of patients and GPs within such an integrative approach.

Keywords in English: Complementary and Alternative Medicine; National survey; Primary care; Osteoarthritis; Rheumatoid arthritis; Fibromyalgia
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

DOELSTELLING:
"Het onderzoeken van het patiëntenperspectief op de integratie van complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) in de eerstelijnszorg.
"METHODE:
"Het onderzoek richtte zich op patiënten met gewrichtsaandoeningen, en maakte gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden: een enquête over het gebruik van, de informatievoorziening over, en de houding ten opzichte van CAM, een e-panelraadpleging, en een focusgroep.
"RESULTATEN:
"In totaal namen 416 patiënten deel aan de enquête; zij hadden osteoartritis (51%), reumatoïde artritis (29%) of fibromyalgie (24%). Van deze respondenten gebruikte 86% CAM, en bezocht 71% een CAM therapeut. Manuele therapievormen, acupunctuur en homeopathie werden het meest gebruikt. Een minderheid (30%) communiceerde actief met de eigen huisarts over het gebruik van CAM. De meerderheid (92%) gaf de voorkeur aan een huisarts die actief informatie geeft over CAM, 70% wil dat hun huisarts doorverwijst naar CAM, en 42% wil dat hun huisarts samenwerkt met CAM-therapeuten. Vergelijkbare standpunten kwamen naar voren in de focusgroep en e-panelraadpleging.
"CONCLUSIES:
"De meeste patiënten in de eerstelijnszorg willen graag een huisarts die luistert, informatie geeft over CAM, en indien noodzakelijk doorverwijst naar en samenwerkt met CAM-therapeuten.
"IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK:
"Om in de behoeften van patiënten te voorzien zou de eerstelijnszorg baat hebben bij huisartsen die actief informeren over en doorverwijzen naar CAM. Deze studie biedt een model voor onderzoek naar de rol van patiënten en huisartsen in een dergelijke integratieve benadering.

Trefwoorden in Nederlands: Complementaire en Alternatieve geneeswijzen (CAM); Landelijk onderzoek; Eerstelijnszorg; Osteoartritis; Reumatoïde artritis; Fibromyalgie