Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030

Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek

J. W. Erisman, Frank P.M. Verhoeven. 2020. Integraal op weg naar kringlooplandbouw 2030: Een voorstel voor kritische prestatie indicatoren systematiek. 2020-010 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 52
Type: Rapport
Download (pdf, 2.82 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onderliggend voor het onderzoek weergeven in dit rapport ‘Integraal op weg naar Kringlooplandbouw’ ligt het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuw perspectief’. Minister Schouten heeft de landbouwvisie, die is gericht op omschakeling naar kringlooplandbouw in het Realisatieplan verder vormgegeven. De landbouw presteert weliswaar zeer goed als het gaat om de export, de efficiëntie in de keten en de milieudruk per kilogram product, maar is wel buiten haar grenzen getreden als het gaat om de leefomgevingkwaliteit, biodiversiteit en klimaat. Kringlooplandbouw moet nieuw perspectief bieden om tot een volhoudbare landbouw in Nederland te komen. De prestaties van de kringlooplandbouw worden getoetst aan een meetlat met 9 criteria zoals het sluiten van de kringloop, beperken verliezen, bijdrage aan klimaat- en andere leefomgevingopgave, vitaliteit platteland, het leveren van een bijdrage aan de waarde van voedsel, het versterken van de relatie tussen boer en burger en van de Nederlandse positie als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaatslimme en ecologisch duurzame voedselsystemen.

Trefwoorden in Nederlands: kringlooplandbouw, landbouwvisie, Realisatieplan, klimaat, duurzaamheid, voedselzekerheid, biodiversiteit, ecosysteem