Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland: Jaarrapportage 2012

H.A. van Schooten, Joachim G.C. Deru, F. Parmentier. 2013. Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland: Jaarrapportage 2012. WUR Livestock research, Wageningen.
Pagina's / pages: 17
Type: Rapport

Zie ook:  Het eindrapport

Download (pdf, 0.94 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de proef op veengrond in Noord Holland is het effect op het grondwaterpeil onderzocht van mais versus grasland, waarbij de mais met de strokenfrees is ingezaaid of traditioneel (spitten), zowel ongedraineerd als met onderwaterdrainage. Ook opbrengsten en opbrengstkwaliteit zijn gemeten. De resultaten van het eerste jaar (2012) - waarbij het een heel nat jaar betrof - laten zien dat het grondwaterpeil bij mais hoger blijft dan bij grasland, en dat het peil onder mais in stroken hoger is dan bij spitten. Samen met het feit dat bij strokenfrezen ca. 90% van de bouwvoor ongestoord blijft wordt verondersteld dat het effect van maisteelt in stroken op bodemdaling gering is. Spitten gaf duidelijk hogere opbrengsten dan strokenteelt, en drainage had een grote positieve invloed op de opbrengst zowel bij spitten als bij strokenteelt. De oogst verliep met duidelijk minder structuurschade bij de strokenfrees ten opzichte van spitten.

Trefwoorden in Nederlands: Veengrond, mais, strokenfrees, onderwaterdrainage, bodemdaling, grondwaterpeil, strokenteelt
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The effect of cultivating grass versus maize on the soil water level  was investigated in a peat soil pilot in the Dutch province of Noord-Holland. The maize was cultivated is strips (after strip milling) or traditional (after digging), both wit and without subsoil drainage. Yield and harvest quality have been measured as well.
"The effect of cultivating grass versus maize on the soil water level in a peat soil was investigated in a pilot in the Dutch province of Noord-Holland. The maize was cultivated is strips (after strip tilling) or traditional (after spading), both with and without subsoil drainage. Yield and yield quality were measured.
"The results of the first, very wet year (2012) show a higher soil water table with maize compared to grassland, and a higher soil water table with strip cultivated maize compared to conventional maize cultivation. This observation, combined with the fact that in case of strip tilling 90% of the topsoil layer remains untouched, suggests a rather low influence of maize strip cultivation on soil subsidence. Spading however increased the yield of maize compared to stripe till, and both for spading and milling, drainage increased the yield.
"At harvest, clearly less damage was caused to the soil with strip cultivated maize compared to traditional (with spader) cultivated maize.

Keywords in English: Peat soil, maize, corn, minimal tillage, strip-till, drainage, soil subsidence, soil water level, strip cultivation