Innovatie veenkoloniën

Combi Akerranden, talud en slootkantenbeheer

Merlijn van den Berg, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink. 2022. Innovatie veenkoloniën: Combi Akerranden, talud en slootkantenbeheer. 2022-006 LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 51
Type: Rapport
Download (pdf, 3.12 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Innovatie Veenkoloniën is gestart naar aanleiding van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid welke gevolgen heeft voor het inkomen van de agrariërs in de Veenkoloniën. Innovatie Veenkoloniën streeft naar het versterken van de financiële positie van de agrarische onderneming, verduurzaming, professionalisering en innovatie. Binnen Innovatie Veenkoloniën is in 2020 het project Combi akkerranden, taluds en slootbeheer gestart waarbij meerdere vormen van slootkanten, talud en akkerranden beheer gecombineerd zijn. De resultaten van het beheer en de effecten op biodiversiteit zijn in kaart gebracht en weergegeven in deze rapportage.

Trefwoorden in Nederlands: monitoring, akkerranden, slootkanten, talud, wijk, biodiversiteit, functionele agrobiodiversiteit, drift, uitspoeling.