Inkomensverandering biologische landbouw en het GLB-NSP

Jan de Wit, Chris J. Koopmans. 2021. Inkomensverandering biologische landbouw en het GLB-NSP. DWC advies voor een natuurlijke landbouw.
Pagina's / pages: 23
Type: Rapport
Download (pdf, 0.86 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Biologische landbouw, wettelijk geregeld met een EU-keurmerk, geldt als één van de vormen van duurzame landbouw waar de overheid op inzet. Dit betekent o.a. dat een nationale strategie wordt ontworpen om de biologische productie en consumptie te stimuleren. Het Nationaal Strategisch Plan van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP) is een van de instrumenten die hier een belangrijke rol in kunnen spelen. Zowel door de Tweede Kamer als door de Europese Commissie is gevraagd om specifieke aandacht voor biologische landbouw in het NSP. Mede naar aanleiding van veranderend Europees beleid is het ministerie van LNV voornemens om de voorgeschreven conditionaliteit vorm te geven via negen ‘Goede Landbouwkundige en Milieukundige Condities’ (GLMC’s), waar de biologische sector niet automatisch voor is vrijgesteld (slechts voor de GLMC-7 gewasrotatie wordt een uitzondering gemaakt) en de biologische bedrijven maximaal te laten profiteren van de ‘eco-regelingen’ door hen hierbij automatisch de status goud te verlenen(‘green by definition’) . Om duidelijkheid te krijgen over hoe deze voornemens uitwerken op de financiële positie van biologische boeren, heeft het ministerie van LNV op 18 november 2021 verzocht om een offerte uit te brengen voor een economische impactanalyse/ kwantitatieve doorrekening van deze beleidsvoornemens t.o.v. de situatie onder het huidige GLB (waarbij de biologische sector is vrijgesteld van de vergroeningseisen).

Trefwoorden in Nederlands: biologische landbouw, duurzaamheid, productie, consumptie, LNV, GLMC