Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand

Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2013. Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand. V-focus. Agrimedia, Wageningen. december 2013.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.42 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Melkveehouder Jan Ketelaars uit Heeswijk-Dinther (NB) heeft afgelopen zomer water geïnfiltreerd in zijn drainagesysteem op een gedeelte van zijn land. Vanuit het project Bufferboeren zijn metingen gedaan aan de grondwaterstand.

Trefwoorden in Nederlands: grondwater, grondwaterstand, drainage, beworteling
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Dairy farmer Jan Ketelaars of Heeswijk-Dinther led water infiltrate though his drainage system on a part of his land over the course of last summer. The project ‘Bufferboeren’ performed measurements on the groundwater level.

Keywords in English: Groundwater, groundwater level, drainage, rooting