How should we define health?

Machteld A.S. Huber, J. André Knottnerus, Laurence Green, Henriëtte van der Horst, Alejandro J. Jadad, Daan Kromhout, Brian Leonard, Kate Lorig, Maria Isabel Loureiro, Jos. W. M. van der Meer, Paul Schnabel, Richard Smith, Chris van Weel, Henk Smid. 2011. How should we define health?. BMJ. 4163. 343
Pagina's / pages: 3

Dit artikel kunt u verkrijgen via Machteld Huber. Zie ook de gerelateerde Editors' Choice van het tijdschrift BMJ.

Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

The current WHO definition of health, formulated in 1948, describes health as “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.”
"At that time this formulation was groundbreaking because of its breadth and ambition. It overcame the negative definition of health as absence of disease and included the physical, mental, and social domains. Although the definition has been criticised over the past 60 years, it has never been adapted. Criticismis now intensifying, and as populations age and the pattern of illnesses changes the definition may even be counterproductive. The paper summarises the limitations of the WHO definition and describes the proposals for making it more useful that were developed at a conference of international health experts held in the Netherlands.

Keywords in English:
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De huidige definitie van de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) is geformuleerd in 1948 en omschrijft gezondheid als 'een staat van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn, niet enkel de afwezigheid van ziekte of kwalen'. Vanwege de breedte en ambitie was deze formulering indertijd baanbrekend. Het liet de negatieve definitie van gezondheid als ´de afwezigheid van ziekte´ achter zich, en omvatte de fysieke, mentale en sociale domeinen. Ondanks de kritiek die deze definitie de de laatste 60 jaar heeft gekregen, is deze nooit aangepast. Met de huidige vergrijzende bevolking en veranderend ziektepatroon verhevigt de kritiek, en kan de definitie zelfs contraproductief zijn. Dit artikel vat de beperkingen van de definitie van de WHO samen en beschrijft een aantal voorstellen die zijn gedaan op een conferentie van internationale gezondheidsexperts die is gehouden in Nederland.