Het fermentatieverschil tussen graskuil en bokashi van vers gras

Pieter R.A. Struyk, Jeroen Pijlman. 2022. Het fermentatieverschil tussen graskuil en bokashi van vers gras. 2022-048 LbP. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 27
Type: Rapport
Download (pdf, 2.62 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Bokashi is een gefermenteerd product dat wordt gevormd onder zuurstofarme omstandigheden en door het toevoegen van micro-organismen en een kalkproduct zoals schelpengruis, gesteentemeel en kleimineralen. Bokashi is in Nederland een relatief nieuwe manier van het verwerken van maaisel tot een product dat toepasbaar is als bodemverbeteraar. Zonder het toevoegen van het micro-organisme en een bufferende stof als kalk spreekt men niet van bokashi maar van gefermenteerd maaisel of kuilgras. Dat roept de vraag op wat de invloed van de toevoegmiddelen op het fermentatieproces en het uiteindelijke eindproduct in bokashi is ten opzichte van een gefermenteerde kuil.

In dit onderzoek zijn de volgende vragen opgepakt:

  1. Wat is het effect van de toevoegmiddelen op het eindproduct?
  2. Wat is de invloed van de omgevingstemperatuur op het fermentatieproces?
  3. Wat is de invloed van het suikergehalte in het ingangsmateriaal op het fermentatieproces?
  4. Wat is de invloed van het drogestofgehalte van het ingangsmateriaal op het fermentatieproces?
  5. Wat is de invloed van de toevoegmiddelen op de onkruidkieming?
  6. Wat zijn meetbare indicatoren die laten zien dat de fermentatie is ‘geslaagd’?
Trefwoorden in Nederlands: bokashi, inkuilen, fermentatie, EM, toevoegmiddelen, parameters, maaisel